Tehnike koje koristimo

Dio tehnika koje koristimo:

  • Klasična masaža
  • NKT – više o tome saznajte u našem članku o NKT.
  • Emmett
  • Scarwork – više o tome saznajte u našem članku o Scarworku – terapija ožiljaka
  • Trigger Point
  • MFR (miofascijalna relaksacija)